Bee Tesla škola programiranja za decu

Mozak spreman za budućnost

Računarsko razmišljanje i razumevanje načina na koji funkcionišu digitalne tehnologije je ključna veština budućih generacija i predstavlja pismenost savremenog doba. Računarstvo doprinosi intelektualnom i ličnom razvoju deteta, učenje koncepata programiranja podstiče pre svega kritičko, logičko razmišljanje i radoznalost. Kodiranje uči decu da kreativno razmišljaju o originalnim rešenjima problema, a ova vrsta kreativnosti je veoma široko primenljiva. Usvajanjem računarskog razmišljanja vaše dete postaće kreator, a ne samo korisnik digitalnog sveta. Takođe razumevanje načina rada digitalnih uređaja omogućiće deci da pristupe tehnologiji kao partneru koji će im pomoći u rešavanju različitih problema.

Pažljivo osmišljeni programi škole Bee Tesla uče decu osnovama programiranja, tehnikama kompleksnog i logičkog razmišljanja, stimulišu kreativnost, maštu i interesovanje za rešavanje problema. Na časovima deca uče kako da sistematično pristupe problemima i da korak po korak primene i testiraju svoja rešenja. Kroz naše programe deca se upoznaju sa pojmovima i strategijama razmišljanja koje će biti nepohodne budućim generacijama bez obzira da li će nastaviti da se bave računarskim naukama ili ne.

BeeTesla 2021. Sva prava zadržana.