O nama

Predavači

Predavači škole Bee Tesla visoko su kvalifikovani, sa više godina iskustva u nastavi na visokoškolskim ustanovama (Prirodno- Matematički fakultet, Univerziteta u Novom Sadu; Fakultet za informacione tehnologije, Univerzitet EDUCONS), višegodišnjim iskustvom u programiranju za različite domaće i inostrane kompanije. Neke od kompanija sa kojima su sarađivali su Crealogix gmbh, BookingPal, NOVOMATIC Group, Project Gestalt, JPMorgan Chase, Pokrajinska vlada, Intens d.o.o., Navigator d.o.o, Prozone d.o.o.. Pored programiranja i obrazovnog rada bave se i naučnim radom u oblasti paralelnog programiranja i autori su više naučnih radova objavljenih u vodećim međunarodnim časopisima (h-indeks 4, i10-indeks-2).

Bee Tesla predavače odlikuje velika motivacija, kreativnost i predanost programiranju ali i radu sa studentima i decom. Izuzetni stručnjaci i zaljubljenici u posao kojim se bave svoj entuzijazam i ljubav prema programiranju i nauci prenose i na studente i učenike. Primena najsavremenijih metoda nastave pruža deci mogućnosta da lako zakorače u svet programiranja i nauke zajedno sa Bee Tesla timom.

Cilj

Cilj naših programa je da dete bude aktivan stvaralac, istraživač i mislilac koji samostalno kreira nove priče, igrice, likove, svetove... Učenjem strategija računarskog razmišljanja dete će postati aktivan a ne pasivna korisnik tehnologije. Deca na našim kursevima na zabavan i motivišući način rešavaju probleme, uče da donose odluke, razvijaju kritičko mišljenje i kreativnost... Granica stvaranja i radoznalosti na našim kursevima je samo mašta.

Računarsko razmišljanje.

Računarsko razmišljanje obuhvata prakse koje su algoritamske prirode i kognitivne procese koji su uključeni u rešavanje problema, posebno problema koji se mogu izraziti kao koraci, pisanje programskog koda zahteva razmišljanje na način koji je većini ljudi stran. Učenje ovih koncepata u ranom životnom dobu stvoriće odličnu osnovu za dalji razvoj intelektualnih veština koje će biti neophodne u savremenom digitalnom dobu. Nije nam potreban računar da bismo koristili računarsko razmišljanje, ali računarsko razmišljanje nam je potrebno za programiranje računara. Kompjutersko razmišljanje obuhvata:

  • apstrakcija - razlikovanje i uočavanje bitnih i nebitnih detalja, isključivanje nebitnih detalja prilikom rešavanja problema, apstrakcija zahteva uopštavanje, donošenje zaključaka i korišćeje drugih misaonih procesa za rešavanje problema

  • algoritmi - skup koraka koji dovode do rešenja problema

  • dekompozicija - razlaganje kompleksnog problema na više jednostavnijih problema koji će biti lakše rešeni

  • analogija - prepoznavanje obrazaca je postupak uočavanje sličnosti, proširivanje i stvaranje šablona, prepoznavanje obrazaca zahteva klasifikaciju podataka

  • generalizacija - shvatanje da se rešenje jednog problema može iskoristiti za rešavanje više drugih povezanih problema

    Dete koje nauči koncepte programiranja i savlada računarsko razmišljanje u ranom uzrastu imaće niz prednosti u životu, pre svega više mogućnosti zapošljavanja koje će mu u budućnosti biti dostupne, bez obzira za koju vrstu industrije će se odlučiti bilo da je u tehnološkom sektoru, finansijama, maloprodaji, zdravstvu ili neko drugom sektoru.

BeeTesla 2021. Sva prava zadržana.